INHOUD:                
Fysiologie omvat orgaansystemen in het lichaam: het skeletspieren- stelsel, het zenuwstelsel, het endocriene- systeem, de circulatie, het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsysteem, het urinestelsel, het voortplantingsysteem, de huid, het immuunsysteem en de correlatie tussen de stelsels.

N.B. Voor de Medische Basiskennis (Anatomie, Fysiologie en Pathologie), er wordt verwacht dat de student mondeling en schriftelijk de betreffende termen kan verwoorden in het latijn. Een gedegen basiskennis van geneeskunde is noodzakelijk om als YOISHIATSU®therapeut zelfstandig te kunnen werken. De lesstof dient de student thuis te bestuderen. De module wordt afgerond met een schriftelijk examen.LEERBOEKEN:
                

  1. Samengevat Scheikunde: VWO
  2. Samengevat Biologie: VWO
  3. Samengevat Natuurkunde: VWO
  4. Atlas van de fysiologie: auteur S. Silbernaglen A Despopoulos(ISBN 90 5574 303 8)

 Bij registratie ontvang je een syllabus die de hoofdstukken samenvat die in de module worden behandeld.INSCHRIJVING:
Studenten moeten tenminste twee weken voor het begin van de eerste les inschrijven om genoeg tijd te hebben voor de vereiste leestaken.AANWEZIGHEID:           

Studenten dienen alle lessen te volgen.KLEDING:    

Draag comfortabele kleding waarin je vrij kunt bewegen en schone sokken.STUDIETIPS:

Door de intensiteit en de tijdsduur die is toebedeeld wordt het aanbevolen alle leesstof vóór aanvang van de module door te nemen.