INHOUD:            
De anatomie en fysiologie van spieren, botten, cel- en weefselstructuur en de functies van het zenuwstelsel worden behandeld. Er wordt verwacht dat de student onderdelen van het menselijk organisme moet kunnen (be)noemen. Anatomie bestaat uit overwegend leerstof met een beetje demonstratie en oefening.

N.B. Voor de Medische Basiskennis (Anatomie, Fysiologie en Pathologie), er wordt verwacht dat de student mondeling en schriftelijk de betreffende termen kan verwoorden in het latijn. Een gedegen basiskennis van geneeskunde is noodzakelijk om als YOISHIATSU®therapeut zelfstandig te kunnen werken. De lesstof dient de student thuis te bestuderen. De module wordt afgerond met een schriftelijk examen.LEERBOEKEN:   
 
Inleiding in de Anatomie/Fysiologie van mens: auteur Drs Ludo Grégoire(ISBN 90 238 3619 7).

Essentials of Human Anatomy and Physiology: auteur Elaine N. Marieb(ISBN 0 8053 4177 3).

Bij registratie ontvang je een syllabus die de hoofdstukken samenvat die in de module worden behandeld.INSCHRIJVING:

Studenten moeten tenminste twee weken voor het begin van de eerste les inschrijven om genoeg tijd te hebben voor de vereiste leestaken.AANWEZIGHEID:    

Studenten dienen alle lessen te volgen.KLEDING:  

Draag comfortabele kleding waarin je vrij kunt bewegen en schone sokken.STUDIETIPS:          

Door de intensiteit en de tijdsduur die is toebedeeld wordt het aanbevolen alle leerstof vóór aanvang van de module door te nemen.