Info modules

Op deze website vindt u het lesprogramma en informatie over de inhoud van de modules Beginning I & II, Intermediate I & II en Advanced I & II, Oriëntaalse Diagnose, Haraworkshop, Zittende Positie YOISHIATSU®/ Gezonde Zwangerschap, Verbeeldingsontspanning, Anatomie, Fysiologie en Pathologie.

YOI SHIATSU®touch communication wil zoveel mogelijk mensen helpen om deze voedende aanrakingswijze en filosofie te leren gebruiken. Het enige wat van studenten wordt gevraagd is een open instelling en de bereidheid om te leren. Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is dat studenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Daarom is de YOI SHIATSU® beroepsopleiding ontworpen als een raamwerk waarbinnen studenten hun eigen ervaringen een plaats kunnen geven.

De YOI SHIATSU® beroepsopleiding is meer een zelfontwikkelingsprogramma dan een onderwijzende studie. In eerlijkheid naar jezelf en je studiegenoten echter, moedigen we je aan de benodigde studie en praktijk te doen zodat je voorbereid bent om met de mensen uit jouw groep naar het volgende niveau te volgen.

De inhoud van de module is gelijk verdeeld tussen theorie en praktijk, waarbij niveau II van iedere module iets meer theorie bevat. Elke module bouwt voort op het geleerde in de vorige module. Dus als je niet zeker weet “of je het allemaal wel op een rijtje hebt”, wanhoop dan niet. In de volgende module zal namelijk veel van de stof van de vorige module opnieuw aan de orde komen, terwijl een nieuw niveau van begrip wordt toegevoegd. Verder bieden we kortingen aan studenten die een module willen (of moeten) herhalen.

VEREISTEN:  Als je van plan bent de gehele beroepsopleiding te volgen, zijn er bepaalde vereisten voor elk niveau ( individuele modulebeschrijvingen vindt u in de studiegids in bijlage II;  Opleidingsoverzicht & Vereisten). Omdat iedere module voortbouwt op de vorige, volgt hieronder de aanbevolen volgorde waarin je de modules kan volgen.

 1. Beginning I,
 2. Verbeeldingsontspanning,
 3. Oriëntaalse Diagnose,
 4. Anatomie,
 5. Beginning II ,
 6. Haraworkshop,
 7. Fysiologie,
 8. Intermediate I,
 9. Pathologie,
 10. Intermediate II,
 11. Zittende Positie YOI SHIATSU®/Gezonde Zwangerschap,
 12. Advanced I,
 13. Advanced II

De modules Oriëntaalse Diagnose, Haraworkshop, Zittende Positie YOI SHIATSU®/ Gezonde Zwangerschap, Verbeeldingsontspanning, Anatomie, Fysiologie en Pathologie worden slechts beperkt aangeboden waardoor we je aanraden vooruit te plannen om deze tijdig te kunnen volgen. In overleg met Miriam v/d Zee-Santos is het bij uitzondering mogelijk om uitstel te krijgen. Let wel, alle vereiste modules, inclusief praktijklessen, tutorials en YOI SHIATSU®natuurgeneeskundig consult moeten zijn voltooid voordat je kunt inschrijven voor de Advanced modules (zie ook de studiegids, bijlage II; Opleidingoverzicht & Vereisten).

Het vereiste lesprogramma bestaat uit drie tweedelige niveaus: Beginning, Intermediate en Advanced. Daarbij horen de ondersteunende vakken Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Oriëntaalse Diagnose, Zittende Positie YOISHIATSU® (Gezonde Zwangerschap), Verbeeldingsontspanning en Hara Workshop. De lessen zijn een combinatie van theorie, demonstratie, praktijk, meditatie en strekoefeningen.