INTERMEDIATE I

Deze module laat zien waarom YOISHIATSU® de beste vorm is voor gevers. Studenten leren nieuwe technieken waarbij armen, ellebogen en knieën worden gebruikt waardoor lichaamsbalans en gratie toenemen en handpalmen en duimen de nodige rust krijgen. Door knieën gelijktijdig te gebruiken met onderarmen, ellebogen of handen is de gever in staat om meer dan twee verbindingen te maken met de ontvanger, wat resulteert in een gevoel van gevoed worden. Dat is wanneer YOISHIATSU® als meditatie kan worden ervaren.

Om te bepalen welke meridianen op welke wijze moeten worden behandeld maken studenten kennis met Hara- en rugdiagnose en de begrippen Kyo en Jitsu. Verder wordt aandacht besteed aan de theorie van Meester Masunaga. Opgeleid als psycholoog, plaatste Masunaga speciale nadruk op de psychologische en emotionele manifestaties van energie in de meridianen.

INTERMEDIATE II

 Deze uitdagende module is gewijd aan de dieptestudie van Meester Masunaga’s meridiaanextensiesysteem.

Masunaga ontdekte dat de psychologische en emotionele aspecten van de meridianen zich manifesteerden in andere delen van het lichaam dan het traditionele systeem had laten zien. De meridiaanextensies van Masunaga geven een dieper inzicht in de relatie tussen fysieke situaties, pijnen en ziekten enerzijds en ongebalanceerde emoties en psyche anderzijds.

Het ADVANCED-niveau verfijnt en verbreedt de technieken. Het gebruik van moxa wordt geïntroduceerd. Praktijk-casus, casusbesprekingen en supervisies vormen het kader van de Advanced-modules.