De beroepsopleiding duurt drie tot vier jaar, afhankelijk van het tempo van de groep ten opzichte van het lesprogramma. 
De structuur van de beroepsopleiding ligt op de uitbreiding van het bewustzijn van jezelf en anderen door middel van aanrakingstechnieken/ acupressuur, strekoefeningen en meditaties die gebaseerd zijn op de Oosterse filosofie van genezen. De studenten hebben een gevarieerde achtergrond en streven verschillende doelen na. Sommige studenten volgen de beroepsopleiding vanwege belangstelling voor de traditionele Oosterse cultuur en willen een carrière opbouwen of hun huidige praktijk uitbreiden met nieuwe kennis en vaardigheden. Anderen kiezen ervoor om de technieken te leren om gezond te blijven. De modules zijn deel van een studieprogramma dat opleidt voor een diploma, tevens zijn er nascholingsprogramma’s. Iedere volgende module sluit zorgvuldig aan bij wat er al is geleerd. Elke module en elk niveau levert kennis op die de studenten meteen kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Het vereiste lesprogramma bestaat uit drie tweedelige niveaus: Beginning, Intermediate en Advanced. Daarbij horen de ondersteunende vakken Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Oriëntaalse Diagnose, Zittende Positie YOISHIATSU® (Gezonde Zwangerschap), Verbeeldingsontspanning en Hara Workshop. De lessen zijn een combinatie van theorie, demonstratie, praktijk, meditatie en strekoefeningen.